PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů

Taneční studio Dance by Lion’s Plzeň, IČO: 74587153, (dále jen „taneční studio“). Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Klient

„Klient“ se pro účely tohoto prohlášení rozumí každá osoba, o které naše studio uchovává osobní údaje.

Zpracovávané osobní údaje

Taneční studio zpracovává a uchovává jen osobní údaje klientů, které pro svoji činnost potřebuje (jméno, příjmení, telefonní číslo, mailovou adresu) a údaje získané za účelem prezentace (fotografie, videa).

Doba, po kterou zpracováváme a uchováváme osobní údaje

Po registraci uchováváme údaje o klientovi po dobu 3 let (přihlášení do informačního systému).

Zásady nakládání s osobními údaji

Všechny osobní údaje, se kterými taneční studio nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

Práva klientů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu lionsdance@seznam.cz.

Klient má právo na:

Informace – právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Přístup – kdykoli nás můžete vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě XX dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Doplnění a změnu osobních údajů – pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné

Omezení zpracování – můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému.

Výmaz (být zapomenut) – pokud si přejete, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – jestliže máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání novinek a obchodních sdělení – e-maily s novinkami a s nabídkou služeb vám zasíláme, jste-li náš klient na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud klientem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.