Generálka 9.12. Saloon Roudná

 VŠECHNY KOSTÝMY  POHÁDKOVÁ TANČÍRNA

Drahé deti,

snažila som sa zostaviť rozvrh generálky čo najlepšie s prihliadnutí ku všetkým kombináciám, ktoré vznikajú, keďže mnohí z vás tancujú vo viacerých kurzoch.

Tieto časy sú zatiaľ orientačné, takže si prosím zarezervujte radšej celý blok, ak by došlo k posunu. Može sa tak stať, ak cez týždeň na kurzoch zistím, že niektorá show bude potrebovať viac, resp. menej času na prípravu, príp. kvôli inému pádnemu dôvodu.

V pauzách sa možete napapkať alebo občerstviť priamo v reštaurácii Roudná.

Ďakujem vám za zhovievavosť a ochotu!

Predbežný rozvrh Generálka Roudná